علی محمدی سیرائی

مدیر سیستم

مهندس سخت افزار

داده کاو

مهندس نرم افزار

امنیت سایبری

علی محمدی سیرائی

مدیر سیستم

مهندس سخت افزار

داده کاو

مهندس نرم افزار

امنیت سایبری

با من در تماس باشید
  • آدرس: تهران، میدان فاطمی
  • آدرس ایمیل: ryancv@gmail.com
  • تلفن: ۰۹۱۲۴۴۴۴۴۴۴
  • نحوه همکاری: پروژه ای
فرم تماس